Temel Prensiplerimiz

Kuruluşumuzdan itibaren aşağıda belirtilen prensiplere bağlı kaldık ve misyonumuzu yerine getirmek için bunlara gelecekte de bağlı kalacağız.

  • Sonu her nereye varacaksa varsın, her koşulda doğru, dürüst, samimi olmak ve sözünde durmak,
  • Mesleki ve genel etiklerden ödün vermemek,
  • Yeniliklere karşı açık olmak, son teknolojileri kullanmak ve her zaman daha iyiyi aramak,
  • Müşterilerimize ve ortaklı çalıştığımız firmalara karşı, yalnızca sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmenin ötesinde, her zaman yapıcı bir tutum sergilemek,
  • Çalışanlarımızı, yaratıcı, çalışkan ve dürüst olma kültürümüze göre eğitmek ve kendine güvenen, iletişime açık, kendilerine verilen yetkileri kullanmaya ve sorumluluk almaya hazır bireyler olarak çalışmalarını sağlamaya özen göstermek,
  • Kendi yönetimsel ve teknik becerilerimizi mükemmelleştirmek için sürekli arayış içinde olmak.